Socialpædagogisk opholdssted for unge i hht. paragraf 66 og paragraf 107

NELTON er et opholdssted og institution for børn og unge i Nordjylland med en gruppe af socialpædagogiske tilbud beliggende i Jammerbugt Kommune.

Hvorfor NELTON?
Som opholdssted har vi et rigtig godt samarbejde med lokalområdets erhvervsdrivende og dette har resulteret i flere praktikforløb og lærepladser.

I forhold til de unge fokuserer vi på ikke at virke som et opholdssted eller institution for børn og unge, men at fungere som et trygt hjem, med stabile ”forældre”.

Der er tre tilbud, der henvender sig til hver sin målgruppe:

Afdeling Vestergårdsvej
henvender sig til unge med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer.

Afdeling Sandgade
henvender sig til unge med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer.

Støttekontaktteamet

er et pædagogisk støtte- og rådgivningsteam.

Vi har aktuelt ledig plads