Socialpædagogisk Døgnopholdssted for Børn, Unge og Voksne iht. §66 og §107

NELTON er et Socialpædagogisk Døgnopholdssted for Børn, Unge og Voksne i Nordjylland der henvender sig til unge med psykiske, sociale og adfærdsmæssige problemer beliggende i Jammerbugt kommune.

Børn, Unge og Voksne med Psykologiske, Psykiatriske, Sociale og/eller Adfærds mæssige Problemstillinger.
Se endvidere målgruppe og diagnoser.

Vi har aktuelt ledig plads